Retail

Butikslejemål søges.

Vi foretager aktive og målrettede butikssøgninger og finder attraktive og velfungerende butiksløsninger til vores kunder. Vi er sammen om at opstille krav og succeskriterier, og vi er vedholdende og fokuserede indtil søgeopgaven er løst. Vores målsætning er også at kvalificere os til kundens næste butiksopgave.

Butikslejemål afstås.

Vi vurderer det enkelte butikslokales afståelsespotentialer. Generelt annoncerer vi ikke men bringer dem diskret og målrettet i markedet. Vi bidrager med sparring og rådgivning for at optimere vores kunders businesscase.

Udlejning af butikslokaler.

Vi udlejer attraktive og velbeliggende butikslejemål og foretager herunder målrettede præsentationer af butikslejemålet.  

Vurdering af markedsleje og kontraktsrådgivning.

Vi kender markedslejeniveauerne og yder kvalificeret rådgivning og sparring, og vi har mange års erfaring og indsigt bl.a. som lægdommere. Vi deltager også i dialog og forhandlinger for at optimere kundernes vilkår og aftalegrundlag.