Vurdering af markedsleje og kontraktsrådgivning.

Vi kender markedslejeniveauerne og yder kvalificeret rådgivning og sparring, og vi har mange års erfaring og indsigt bl.a. som lægdommere. Vi deltager også i dialog og forhandlinger for at optimere kundernes vilkår og aftalegrundlag.